جهت یافتن دوره های آموزشی آنلاین ، بسته های آموزشی ویدیوئی ، پادکست ها سایر موارد مورد علاقه خود، تمام یا بخشی از عنوان دوره یا محصول مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو کنید ...

با ما تماس بگیرید 03136639122  ما را دنبال کنید

ALT تصویر

آیدین علییارزاده

  /  آیدین علییارزاده
Aliyarzadeh

آیدین علییارزاده

استاد

کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه دفتر آلمان، کارشناس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه دفتر ایران مدرس دورهای مرتبط با تجهیزات PLC ، Drive، کلیدها و رله های شرکت اشنایدر و بکار گیری زبان فنی در برق که در حال حاضر دور های ایشان با استفاده از امکانات آموزشگاه و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

خلاصه سوابق شغلی استاد!

کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه دفتر شیکاگو (آمریکا)، کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه دفتر آلمان، کارشناس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه دفتر ایران مدرس دورهای مرتبط با تجهیزات PLC ، Drive، کلیدها و رله های شرکت اشنایدر و بکار گیری زبان فنی در برق که در حال حاضر دور های ایشان با استفاده از امکانات آموزشگاه و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه دفتر شیکاگو ، کارشناس برق و اتوماسیون صنعتی شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه دفتر آلمان، کارشناس شرکت اشنایدر الکتریک فرانسه دفتر ایران مدرس دورهای مرتبط با تجهیزات PLC ، Drive، کلیدها و رله های شرکت اشنایدر و بکار گیری زبان فنی در برق که در حال حاضر دور های ایشان با استفاده از امکانات آموزشگاه و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار می شود.

آموزش من

کارشناس آموزش شرکت اشنایدر الکتریک

کارمند دفتر شیکاگو شرکت اشنایدر الکتریک

کاشناس ارشد مهندسی برق

کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت

استاد و مدرس

آموزشگاه فنی و حرفه ای کنترل صنعت

آموزش من

کارمند سابق دفتر اشنایدر الکتریک در ایران

کارمند نمونه اشنایدر الکتریک ایران

مسلط به اتوماسیون صنعتی

استاد دوره های اتوماسیون صنعتی ،PLC ، HMI و درایو

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور