جهت یافتن دوره های آموزشی آنلاین ، بسته های آموزشی ویدیوئی ، پادکست ها سایر موارد مورد علاقه خود، تمام یا بخشی از عنوان دوره یا محصول مورد نظر خود را در کادر زیر جستجو کنید ...

آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript

دانلود player اختصاصی

دانلود Player اختصاصی Control Sanat video player V4.50
1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود Player اختصاصی Control Sanat video player V4.50

درس اول

مبانی ، مفاهیم پایه و تعاریف در زبان های برنامه نویسی
1 ویدیو
ویدیو: مبانی پایه و تعاریف در زبان های برنامه نویسی

درس دوم

نصب نرم افزار های VSCode و Extension های مورد نیاز و اضافه کردن MinGW و کامپایلر C و ++C
1 ویدیو
ویدیو: نصب نرم افزار های VSCode و Extension های مورد نیاز و اضافه کردن MinGW و کامپایلر C و ++C

درس سوم

ساختار برنامه، مفهوم Header file، انواع داده ها، تعریف متغیر ها و مقدار دهی اولیه به آنها در زبان برنامه نویسی C
1 ویدیو
ویدیو: ساختار برنامه، مفهوم Header file، انواع داده ها، تعریف متغیر ها و مقدار دهی اولیه به آنها در زبان برنامه نویسی C

درس چهارم

بکارگیری دستور printf ، فرامین فرمت و فلگ های مورد استفاده در آن جهت نمایش پیام های مورد نظر یا نتایج محاسبات بر روی صفحه نمایش
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستور printf ، فرامین فرمت و فلگ های مورد استفاده در در این دستور

درس پنجم

بکارگیری دستور scanf و فرامین کد فرمت آن ، دستورات getchar ، getche ، getch و putchar جهت دریافت مقدار از کاربر و نمایش آن
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستور scanf و فرامین کد فرمت آن ، دستورات getchar ، getche ، getch و putchar

درس ششم

استفاده از عملگر های محاسباتی و دستورات ریاضی، اولویت های اجرا و نکات مرتبط باآنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر های محاسباتی و دستورات ریاضی، اولویت های اجرا و نکات مرتبط باآنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

درس هفتم

استفاده از عملگر های مقایسه ای، اولویت های اجرا و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر های مقایسه ای، اولویت های اجرا و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

درس هشتم

استفاده از عملگر های منطقی و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر های منطقی و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

درس نهم

استفاده از عملگر شرطی ( : ? ) و عملگر کاما ( , ) در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر شرطی ( : ? ) و عملگر کاما ( , ) در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

درس دهم

مبانی داینامیک سازی با C Action ها و معرفی انواع Function ، Action ،انواع تریگر و فعال سازی Action ها
1 ویدیو
ویدیو: مبانی داینامیک سازی با C Action ها و معرفی انواع Function ، Action ،انواع تریگر و فعال سازی Action ها

درس یازدهم

معرفی Global Script Editor و Action Editor در محیط Graphic Designer و آشنایی با روش مشاهده و مدیریت Action های در حال اجرا و مشاهده نتایج آنها در زمان Run Time
1 ویدیو
ویدیو: معرفی Global Script Editor و Action Editor در محیط Graphic Designer و آشنایی با روش مشاهده و مدیریت Action های در حال اجرا و مشاهده نتایج آنها در زمان Run Time

درس دوازدهم

ایجاد C-Action در بخش Global Script و تنظیمات Trigger برای Action ها
1 ویدیو
ویدیو: ایجاد C-Action در بخش Global Script و تنظیمات Trigger های Acyclic , Cyclic و Tag Triggersبرای Action ها

درس سیزدهم

بکارگیری دستورات شرطی if - else و پیاده سازی شرط های مورد نیاز در کنترل روال اجرای برنامه
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات شرطی if – else و پیاده سازی شرط های مورد نیاز در کنترل روال اجرای برنامه

درس چهاردهم

دستورات دسترسی به انواع تگ های فرآیندی در C-Action ها و خواندن و نوشتن مقادیر تگ ها
1 ویدیو
ویدیو: دستورات دسترسی به انواع تگ های فرآیندی در C-Action ها و خواندن و نوشتن مقادیر تگ ها

درس پانزدهم

تمرین - تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها با انتقال مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer
1 ویدیو
ویدیو: تمرین – تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها با انتقال مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer

درس شانزدهم

تمرین - تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها برمبنای تغییر مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer
1 ویدیو
ویدیو: تمرین – تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها برمبنای تغییر مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer

درس هفدهم

ایجاد توابع اختصاصی پروژه در بخش Project Functions و بکارگیری آنها در سایر توابع و Global Script ها
1 ویدیو
ویدیو: ایجاد توابع اختصاصی پروژه در بخش Project Functions و بکارگیری آنها در سایر توابع و Global Script ها

درس هجدهم

داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ و موقعیت آنها در Graphic Designer با بکار گیری C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ و موقعیت آنها در Graphic Designer با بکار گیری C-Action ها

درس نوزدهم

داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ آنها در Graphic Designer با بکار گیری دستورات ترکیبی if-else در C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ آنها در Graphic Designer با بکار گیری دستورات ترکیبی if-else در C-Action ها

درس بیستم

معرفی تابع RGB و بکار گیری آن در داینامیک سازی با C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: معرفی تابع RGB و بکار گیری آن در داینامیک سازی با C-Action ها

درس بیست و یکم

داینامیک سازی و تغییر ویژگی رنگ Object ها بصورت طیف رنگ پیوسته در Graphic Designer با بکار گیری تابع RGB
1 ویدیو
ویدیو: داینامیک سازی و تغییر ویژگی رنگ Object ها بصورت طیف رنگ پیوسته در Graphic Designer با بکار گیری تابع RGB

درس بیست و دوم

ایجاد حلقه تکرار با دستور while در برنامه نویسی C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: ایجاد حلقه تکرار با دستور while در برنامه نویسی C-Action ها

درس بیست و سوم

حل تمرین تغییر موقعیت و ویژگی های Object ها با بکارگیری دستور while در C-Action ها در محیط Graphic Designer
1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین تغییر موقعیت و ویژگی های Object ها با بکارگیری دستور while در C-Action ها در محیط Graphic Designer

درس بیست و چهارم

دستورات شرطی switch - case در برنامه نویسی C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: دستور شرطی switch – case در برنامه نویسی C-Action ها

درس بیست و پنجم

استفاده از دستور شرطی switch - case جهت مدیریت صدور فرامین بیشتر در User Archive
1 ویدیو
ویدیو: استفاده از دستور شرطی switch – case جهت مدیریت صدور فرامین بیشتر در User Archive در برنامه نویسی C-Action ها

درس بیست و ششم

ایجاد حلقه تکرار با دستور for در برنامه نویسی C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: ایجاد حلقه تکرار با دستور for در برنامه نویسی C-Action ها

درس بیست و هفتم

بکارگیری دستور حلقه for جهت تغییر پیوسته ویژگی های Object ها در C Action های نوشته شده
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستور حلقه for جهت تغییر پیوسته ویژگی های Object ها در C Action های نوشته شده

درس بیست و هشتم

معرفی دستور break و کاربرد آن در C Action ها - حل تمرین پیاده سازی حرکت اجسام بر روی نوار نقاله
1 ویدیو
ویدیو: معرفی دستور break و کاربرد آن در C Action ها – حل تمرین پیاده سازی حرکت اجسام بر روی نوار نقاله

درس بیست نهم

تعریف و استفاده از String ها در برنامه نویسی C Action ها و روش مقدار دهی جدید به آنها
1 ویدیو
ویدیو: تعریف و استفاده از String ها در برنامه نویسی C Action ها و روش مقدار دهی جدید به آنها

درس سی ام

معرفی دستور sprintf و تمرین مهم و کاربردی تغییر گروهی Tag ها
1 ویدیو
ویدیو: معرفی دستور sprintf و تمرین مهم و کاربردی تغییر گروهی Tag ها

درس سی و یکم

توابع استاندارد محاسبات ریاضی از کتابخانه math.h زیر مجموعه c_bib
1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: توابع استاندارد محاسبات ریاضی از کتابخانه math.h از زیر مجموعه c_bib
ریدینگ : دانلود شرح و مثال توابع زیر مجموعه کتابخانه math.h از زیر گروه c_bib

درس سی و دوم

تمرین مهم شماره 1 - بررسی شاخص فرآیند و آرشیو وذخیره سازی آن با بکارگیری دستورات C-Action
1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین دوره ای شماره 1 : محاسبه، ثبت و آرشیو شاخص فرآیند توسط WinCC

درس سی و سوم

حل تمرین مهم شماره 1 - بررسی شاخص فرآیند و آرشیو وذخیره سازی آن با بکارگیری دستورات C-Action
1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین دوره ای شماره 1 : محاسبه، ثبت و آرشیو شاخص فرآیند توسط WinCC

درس سی و چهارم

دستورات زیر مجموعه ctype از زیر گروه Internal Functions
1 ویدیو
ویدیو: دستورات زیر مجموعه ctype از زیر گروه Internal Functions

درس سی و پنجم

اشاره گر آدرس، Pointer ها و عملگرهای & و * در آدرس دهی Indirect
1 ویدیو
ویدیو: اشاره گر آدرس، Pointer ها و عملگرهای & و * در آدرس دهی Indirect

درس سی و ششم

معرفی LPCTSTR , lpszPictureName , lpszObjectName و کاربرد دستور SetPictureName در C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: معرفی LPCTSTR , lpszPictureName , lpszObjectName و کاربرد دستور SetPictureName در C-Action ها

درس سی و هفتم

تمرین مهم دوره ای شماره 2 - طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها
1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین دوره ای شماره 2 – طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها

درس سی و هشتم

پویا سازی و ایجاد متن های داینامیک با استفاده از C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: پویا سازی و ایجاد متن های داینامیک با استفاده از C-Action ها

درس سی و نهم

حل تمرین مهم دوره ای شماره 2 - طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین دوره ای شماره 2 – طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها

درس چهلم

تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions - قسمت اول
1 ویدیو
ویدیو: تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions – قسمت اول

درس چهل و یکم

نکات مرتبط با تنظیمات Object ها هنگام تغییر ویژگی های آنها توسط C-Action ها، روش تست ساپورت دستور برای Object خاص مورد نظر و استفاده از Color Constant ها
1 ویدیو
ویدیو: نکات مرتبط با تنظیمات Object ها هنگام تغییر ویژگی های آنها توسط C-Action ها، روش تست ساپورت دستور برای Object خاص مورد نظر و استفاده از Color Constant ها

درس چهل و دوم

تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions - قسمت دوم
1 ویدیو
ویدیو: تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions – قسمت دوم

درس چهل و سوم

بکارگیری دستورات Set i_o از بخش Internal functions
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set i_o از بخش Internal functions

درس چهل و چهارم

بکارگیری دستورات Set flash از بخش Internal functions
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set flash از بخش Internal functions

درس چهل و پنجم

درس چهل و پنجم
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Get color از بخش Internal functions

درس چهل و ششم

بکارگیری دستورات Get flash و Get font از بخش Internal functions
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Get flash و Get font از بخش Internal functions

درس چهل و هفتم

بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions - قسمت اول
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions – قسمت اول

درس چهل و هشتم

بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions - قسمت دوم
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions – قسمت دوم

درس چهل و نهم

تمرین های دوره ای شماره 3 و 4 - تغییر تنظیمات سیستم مانیتورینگ با تغییر محصول تولیدی
1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین های دوره ای شماره 3 و 4 – تغییر تنظیمات سیستم مانیتورینگ با تغییر محصول تولیدی

درس پنجاهم

بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions - قسمت اول
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions – قسمت اول

درس پنجاه و یکم

بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions - قسمت دوم
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions – قسمت دوم

درس پنجاه و دوم

بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions - قسمت سوم
1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions – قسمت سوم

درس پنجاه و سوم

تمرین های دوره ای شماره 5 و شماره 6 - تغییر دسترسی به المان ها بر اساس شرایط و اختصاصی سازی ورود اطلاعات
1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین های دوره ای شماره 5 و شماره 6 – تغییر دسترسی به المان ها بر اساس شرایط و اختصاصی سازی ورود اطلاعات

درس پنجاه و چهارم

دستورات بسیار مهم ، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها - قسمت اول شرح دستورات
1 ویدیو
ویدیو: دستورات بسیار مهم، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها – قسمت اول شرح دستورات

درس پنجاه و پنجم

دستورات بسیار مهم ، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها - قسمت دوم حل مثال کاربردی
1 ویدیو
ویدیو: دستورات بسیار مهم، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها – قسمت دوم حل مثال کاربردی

درس پنجاه و ششم

تمرین مهم دوره ای شماره 7
1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین مهم دوره ای شماره 7 – مبحث بکارگیری C-Action ها در طراحی سیستم مانیتورینگ

درس پنجاه و هفتم

حل تمرین مهم دوره ای شماره 7 – مبحث بکارگیری C-Action ها در طراحی سیستم مانیتورینگ
1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین مهم دوره ای شماره 7 – مبحث بکارگیری C-Action ها در طراحی سیستم مانیتورینگ

بخش سوم

برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری VBScript ها

درس پنجاه و هشتم

اصول و تعاریف پایه در برنامه نویسی حرفه ای سیستم های مانیتورینگ صنعتی با بکارگیری VBScript ها
1 ویدیو
ویدیو: اصول و تعاریف پایه در برنامه نویسی حرفه ای سیستم های مانیتورینگ صنعتی با بکارگیری VBScript ها

درس پنجاه و نهم

انواع متغیر در زبان برنامه نویسی VBS و روش تعریف متغیرها در VBScript
1 ویدیو
ویدیو: انواع متغیر در زبان برنامه نویسی VBS و روش تعریف متغیرها در VBScript، روش ایجاد VB Action و Procedure ها

درس شصتم

دستورات دسترسی ، خواندن و نوشتن Tag ها و دسترسی به ویژگی های المان های داخل صفحه در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: دستورات دسترسی ، خواندن و نوشتن Tag ها و دسترسی به ویژگی های المان های داخل صفحه در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

درس شصت و یکم

نمایش پیام ها و اعداد در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور MsgBox
1 ویدیو
ویدیو: نمایش پیام ها و اعداد در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور MsgBox

درس شصت و دوم

وارد نمودن ورودی توسط اپراتور در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور InputBox
1 ویدیو
ویدیو: وارد نمودن ورودی توسط اپراتور در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور InputBox

درس شصت و سوم

انواع عملگر های منطقی و محاسباتی در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: انواع عملگر های منطقی و محاسباتی در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

درس شصت و چهارم

دستورات شرطی در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: دستورات شرطی در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

درس شصت و پنجم

دستور چند شرطی Select case در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: دستور چند شرطی Select case در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

درس شصت و ششم

دستورات For....Next جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: دستورات For….Next جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

درس شصت و هفتم

دستورات Do While/Until ... Loop جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
1 ویدیو
ویدیو: دستورات Do While/Until … Loop جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

درس شصت و هشتم

تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها
1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها

درس شصت و نهم

حل تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها
1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها

درس هفتادم

مروری بر دستورات دسترسی به یک Object و ویژگی های آن در VBS-Action ها در زمان RunTime
1 ویدیو
ویدیو: مروری بر دستورات دسترسی به یک Object و ویژگی های آن در VBS-Action ها در زمان Runtime

درس هفتاد و یکم

دستور حلقه تکرار For Each ... Next جهت بررسی و انجام یک یا چند عملیات مشخص بر روی اعضای مختلف یک مجموعه
1 ویدیو
ویدیو: دستور حلقه تکرار For Each … Next جهت بررسی و انجام یک یا چند عملیات مشخص بر روی اعضای مختلف یک مجموعه

درس هفتاد و دوم

نمایش پیام های Customize شده در پنجره GSC Diagnostics با بکارگیری متدها در برنامه نویسی VBScript
1 ویدیو
ویدیو: نمایش پیام های Customize شده در پنجره GSC Diagnostics با بکارگیری متدها در برنامه نویسی VBScript

بخش چهارم

مباحث تکمیلی برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C-Action ها و VBScript ها

درس هفتاد و سوم

جلوگیری از توقف اجرای VBScript ها در اثر بروز خطا و مدیریت خطای رخ داده در اجرای دستورات
1 ویدیو
ویدیو: جلوگیری از توقف اجرای VBScript ها در اثر بروز خطا و مدیریت خطای رخ داده در اجرای دستورات

درس هفتاد و چهارم

پیاده سازی C-Action ها و VBScript ها در TIA Portal WinCC Professional و TIA Portal WinCC Advanced
1 ویدیو
ویدیو: پیاده سازی C-Action ها و VBScript ها در TIA Portal WinCC Professional و TIA Portal WinCC Advanced

ایمیل پشتیبانی

ایمیل پشتیبانی دوره
1 ریدینگ :
ریدینگ : ایمیل پشتیبانی دانشجویان دوره آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript

با ما تماس بگیرید 03136639122  ما را دنبال کنید

ALT تصویر

آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript

  /  آموزش آنلاین  /  آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript

آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript

تومان16950000
آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript

درباره این دوره

دوره آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript در قالب فیلم آموزشی با کیفیت Full HD و جهت رفع نیاز مهندسان حوزه اتوماسیون صنعتی و بدون محدودیت زمان  مشاهده و استفاده تولید شده است.

برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VB Script، یک مهارت حرفه ای و ارزشمند در حوزه طراحی سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی است.

زمانی که WinCC در وضعیت Runtime قرار دارد ،بسیاری از عملکرد های پس زمینه ، مانند چاپ گزارش های روزانه ، مانیتور نمودن تگ های فرآیندی یا انجام محاسبات خاص تصویر ، با بکارگیری C Action ها  یا و VB Script ها انجام می شوند.
اجرای این Action ها توسط تریگر ها (Triggers) آغاز می شود.

 

نرم افزار WinCC دارای توابع (Function) متعدد است که می تواند توسط کاربر ویرایش گردد یا با بکارگیری این توابع، توابع جدید اختصاصی توسط طراحان و برنامه نویسان ایجاد و بکارگیری شود.علاوه بر آن طراح می تواند توابع و عملکرد های برنامه نویسی شده خود را توسط آنها توسعه دهد.

جهت ایجاد و ویرایش C Action ها و VBS ها ، Function ها از نرم افزار ویرایشگر Global Script editor موجود در نرم افزار WinCC استفاده می شود.

 

 از آنجا که علاوه بر دانش مانیتورینگ صنعتی با WinCC پیش نیاز ابن دوره آموزشی آشنایی با برنامه نویسی پایه زبان C است، در این دوره آموزشی آنلاین که در قالب فیلم آموزشی با کیفیت FULL HD در اختیار شما قرار گرفته است در ابتدا مبانی پایه زبان برنامه نویسی C به شما آموزش داده می شود  و پس از آن دروس برنامه نویسی پیشرفته با C-Action ها در اختیار شما قرار می گیرد.

با اضافه شدن این بخش به سرفصل دوره در دوره های آنلاین نقاط ضعف مهندسان شرکت کننده که معمولا در زمینه دانش پایه برنامه نویسی کامپیوتر و زبان C دچار مشکلات فراوان اند و یا بصورت کلی مباحث برنامه نویسی را فراموش کرده اند پوشش داده می شود.

همچنین در این دوره مباحث برنامه نویسی پیشرفته WinCC با بکار گیری VB Script ها آموزش داده می شود.

محتوای کلی دوره:

 بخش اول:
 • آموزش مبانی برنامه نویسی به زبان C بعنوان دانش پیش نیاز
بخش دوم:
 • آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها
بخش سوم:
 • آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری VBScript ها

ویژگی های این دوره:

دانشجویان عزیز این دوره در حال آماده سازی است و تاکنون بالغ بر 37:09:47 ساعت از محتوای دوره در قالب 73 درس بر روی سایت قرار گرفته است و هر هفته یک درس جدید بر روی سایت قرار می گیرد. دسترسی به دروس بارگزاری شده بلافاصله پس از ثبت نام و بدون محدودیت زمان دسترسی است. لازم به ذکر است و آماده سازی دروس تا پایان سرفصل اعلام شده ادامه خواهد داشت.

 • آموزش دانش پیش نیاز (برنامه نویسی به زبان C) به سرفصل اضافه شده است.
 • محتوای علمی و غنی آموزشی مطابق سرفصل همراه با ضبط تصاویر با کیفیت Full HD
 • دسترسی به دروس بلافاصله پس از ثبت نام
 • بدون محدودیت زمان دسترسی به دروس برای دانشجویان کلاس
 • ایمیل پشتیبانی جهت پاسخ به سوالات احتمالی مرتبط با درس
 • دسترسی به آپدیت ها و بروز رسانی های احتمالی دوره حداقل بمدت یکسال
 • استفاده از Player اختصاصی جهت مشاهده فایل های رمزگزاری شده با سرعت و کیفیت عالی و بدون ایجاد پردازش اضافه برای سیستم
 • ارسال کد فعال سازی دوره در کمتر از 24 ساعت پس از ارسال اطلاعات Machine ID و Product ID توسط دانشجو در روز های کاری

تذکر مهم : کد فعال سازی فقط یکبار و تنها برای یک Machine ID برای شما ارسال خواهد شد و هر گونه تغییر در سخت افزار نظیر هارد دیسک ، مادربرد و CPU باعث تغییر Machine ID شما و غیر فعال شدن آن خواهد شد. لذا در انتخاب سیستمی که قرار است دوره را بر روی آن مشاهده نمایید دقت نمایید.

دانشجوی عزیز، مسئولیت ارسال صحیح اطلاعات کد سخت افزاری به عهده دانشجو است و چنانچه کد غلط ارسال گردد و به جهت آن لایسنس ارسالی بر روی سیستم شما فعال نگردد امکان صدور کد فعال سازی مجدد وجود ندارد و جهت دریافت کد جدید ناگزیر به تهیه مجددا دوره خواهید بود، بنابراین در زمان ارسال اطلاعات Machine ID و Project ID دقت کافی را بعمل آورید.

سرفصل کلی دوره آموزشی برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با استفاده از ANSI-C و  VBScript

 

بخش اول : مبانی برنامه نویسی به زبان C

 • انواع داده ها
 • متغیر ها
 • تعریف متغیر ها
 • مقدار دهی به متغیر ها
 • تعریف ثوابت
 • انواع عملگرها
 • عملگرهای محاسباتی
 • عبارات محاسباتی
 • تقدم عملگرها
 • عملگرهای رابطه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای ترکیبی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای & ، * ، ؟ ، (,) ، sizeof ، ()
 • تقدم عملگرها در حالت کلی
 • تبدیل انواع داده
 • روش ایجاد برنامه
 • تعیین نیازمندی های مساله
 • تحلیل مساله
 • طراحی الگوریتم
 • پیاده سازی الگوریتم
 • تست برنامه
 • نگهداری برنامه
 • فرآیند آماده سازی و اجرای برنامه
 • ورودی – خروجی داده ها
 • چاپ اطلاعات با تابع ()printf
 • مشاهده صفحه خروجی برنامه
 • پاک کردن صفحه خروجی برنامه
 • انتقال مکان نما در صفحه خروجی
 • چاپ اعداد نوع short و long
 • تعیین طول میدان در تابع ()printf
 • ورود اطلاعات توسط تابع ()scanf
 • ورودی خروجی کاراکترها
 • خواندن کاراکتر با توابع ()getch و ()getche
 • خواندن کاراکتر با تابع ()getchar
 • نوشتن کاراکتر با تابع ()putch و ()putchar
 • ساختارهای تکرار
 • ساختار تکرار for
 • حلقه های تکرار تودرتو
 • عملگر کاما و حلقه for
 • ساختار تکرار while
 • ساختار تکرار do … while
 • مقایسه دستورات تکرار و انتخاب دستور مناسب
 • ساختارهای تصمیم
 • ساختار تصمیم if
 • ساختار تصمیم else if
 • انتقال کنترل غیرشرطی
 • دستور break
 • دستور continue
 • دستور goto
 • ساختار تصمیم switch
 • توابع و برنامه سازی ساخت یافته
 • نوشتن توابع
 • نکات مربوط به نوشتن توابع
 • نحوه کار تابع
 • روشهای ارسال پارامترها به توابع
 • توابعی که هیچ مقداری را برنمی گردانند
 • توابعی که یک مقدار را برمی گردانند
 • متغیرهای محلی و عمومی
 • آشاره گرها و آرایه ها
  توابع ریاضی
 • توابع کاراکتری
 • توابع رشته ای
 • و سایر دستورات مورد نیاز …

بخش دوم : برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ فرآیند در WinCC با بکارگیری C-Action ها

 • چگونگی بکارگیری Global Script editor موجود در نرم افزار WinCC
 • ایجاد و ویرایش Function های مورد نیاز فرآیند
 • چگونگی ایجاد و ویرایش Action های کاربردی
 • داینامیک سازی حرفه ای سیستم مانیتورینگ با استفاده از C Action ها
 • روش بکارگیری ابزار Diagnostic جهت تحلیل و آنالیز مشکلات در زمان Runtime

ANSI-C برای ایجاد Functions و Actions

ایجاد Function ها و Action ها با استفاده از ANSI-C
 • ایجاد Function ها و Action ها
 • ویژگی ها و مشخصات Project Functions
 • ویژگی ها و مشخصات Standard Functions
 • ویژگی ها و مشخصات Internal Functions
 • ویژگی ها و مشخصات Local Actions
 • ویژگی ها و مشخصات Global Actions
 • چگونگی اضافه نمودن Global Script Runtime به بخش Project’s Startup List
 • بکارگیری Global C-Tags
 • بکارگیری DLL (Dynamic Link Library) ها در طراحی Function ها و Action ها

ویرایشگر Global Script Editor

 • کار در محیط Edit Window
 • ویرایش Function ها با استفاده از صفحه کلید
 • ویرایش Function ها با استفاده از Mouse
 • کار با نوار ابزار
 • روش تنظیم Different Views
 • چگونگی تنظیم Font Style
 • بکار گیری دستورات “Save As , …”
 • روش حذف Actions ، Project و Standard Functions
 • چگونگی ایجاد یک Header جدید
 • روش کامپایل کلیه Function ها
 • چگونگی جستجو در File ها
چاپ Function ها و Action ها
 • تنظیم پارامتر های Print
 • روش باز نمودن Page View
 • روش چاپ Project Documentation

ایجاد و ویرایش Function ها

 • روش ایجاد Function جدید
 • چگونگی نوشتن Function Code ها
 • روش بکارگیری Internal Functions
 • روش بکارگیری Standard و Project Functions
 • اضافه نمودن Additional Function-Related Information
 • حفاظت Function ها در مقابل دسترسی غیر مجاز و تعیین Authorization
 • ذخیره سازی و کامپایل Function ها
 • روش تغییر نام یک Function
 • بکارگیری Function ها از سایر منابع (Other Sources)

ایجاد و ویرایش Action ها

 • روش ایجاد و ویرایش Action ها
 • آشنایی با WinCC Coding Rule
 • روش ایجاد یک Action جدید
 • چگونگی ویرایش Action ها
 • روش اضافه نمودن action-related information
 • حفاظت یک Action در مقابل دسترسی های غیر مجاز و تعیین Authorization
 • ذخیره سازی و کامپایل Action ها
Trigger ها
 • تعیین و بکارگیری Trigger ها
 • روش ایجاد یک Triggerجدید از نوع Timer Type
 • روش ایجاد یک Triggerجدید از نوع Tag Type
 • روش تغییر یک trigger
 • روش حذف یک trigger
 • تعیین Authorization برای trigger ها
 • روش Export گیری از Action ها
 • روش Import گیری از Action ها
 • اصول و روش تغییر نام Action ها
 • روش بکارگیری Action ها از سایر منابع (Other Sources)

رفتار و عملکرد Action ها در زمان Runtime

 • تحلیل Runtime Behavior
 • GSC Runtime
 • GSC Runtime Window
 • روش قرار دادن GSC Runtime در یک Process Picture
 • Attributes of GSC Runtime
 • ویرایش Action ها
 • GSC Diagnose
 • شرح Function ها در GSC Diagnose
 • روش اضافه نمودن GSC Diagnose در یک Process Picture
 • Attributes of GSC Diagnose
 • نوار ابزار GSC Diagnose

شرح توابع ANSI-C

 • lpszPictureName
 • Standard functions
 • شرح مختصر Standard functions
 • Alarm ها
 • Graphic ها
 • Obsolete functions
 • Report ها
 • توابع WinCC
 • Windows
Internal functions
 • شرح مختصر Internal functions – short description
 • allocate
 • c_bib
 • graphics
 • tag
 • WinCC

مثال های کاربردی

مثال های کاربردی روش بکارگیری دستورات بصورت پروژه محور
 • مثال های کاربردی روش بکارگیری دستورات A تا G
 • مثال کاربردی دستورات GetAlarmHigh تا GetPropChar
 • مثال کاربردی دستورات GetRangeMax تا GetWidth
 • مثال کاربردی دستورات H تا S
 • مثال کاربردی دستورات SetAlarmHigh تا SetPropChar
 • مثال کاربردی دستورات SetRangeMax تا SetWidth
 • مثال کاربردی دستورات WinCC controls
 • مثال کاربردی دستورات Obsolete functions
List ها
 • Bar direction
 • Bar Scaling
 • Flash frequencies
 • I/O field, output format
 • I/O field, data type of the field content
 • I/O field, field type
 • Element alignment in check boxes and radio boxes
 • Color chart
 • Format descriptors
 • Fill pattern
 • Line styles
 • Line end style
 • List types
 • Language ID
 • Text alignment
 • Tag statuses
Structure definitions
 • Structure definition CCAPErrorExecute
 • Structure definition CCAPTime
 • Structure definition CMN_ERROR
 • Structure definition DM_TYPEREF
 • Structure definition DM_VAR_UPDATE_STRUCT
 • Structure definition DM_VAR_UPDATE_STRUCTEX
 • Structure definition DM_VARKEY
 • Structure definition LINKINFO
 • Structure definition MSG_FILTER_STRUCT
 • Structure definition MSG_RTDATA_STRUCT

بخش سوم:  برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با استفاده از VBScript

 

VBS for Creating Procedures and Actions
 • Using Visual Basic Script in WinCC
 • Modules and Procedures
 • Actions
 • Multiple Use of Procedures and Actions
 • Use of CrossReference
 • Using Global Tags in VBS
VBScript Editors
 • Global Script Editor
 • Working in an Editing Window
 • Working with the Toolbars
 • Deleting Actions or Procedures
Creating and Editing Procedures
 • Creating a New Procedure
 • How to Write Procedure Codes
 • Using Standard and Project Procedures
 • How to add module-related information
 • Protecting a Module with a Password
 • Saving a Procedure
 • Renaming a Procedure or Module
Creating and Editing Actions
 • Creating a New Action
 • How to Edit Actions
 • How to add action-related information
 • Protecting an Action with a Password
 • Saving Actions
 • Triggers
 • Animation trigger
 • How to add a trigger of the type “Timer”
 • How to add a trigger of the type “Tag”
 • How to change a trigger
 • How to delete a trigger
 • How to Rename an Action
How to activate global actions in Runtime
Diagnostics
 • GSC Diagnostics
 • Inserting the GSC Diagnostics Window into a Picture
 • GSC Diagnostics Attributes
 • GSC Diagnostics Toolbar
 • GSC Runtime
 • How to insert the GSC Runtime Window into a Picture
 • GSC Runtime Attributes
 • Testing with the Debugger
 • How to Activate the Debugger
 • Principles of Debugging
 • Structure of VBScript Files
 • Action and Procedure Names in the Debugger
 • Selecting a Script for Editing
 • Processing Scripts Step-by-Step
 • Setting Breakpoints
 • Deleting Breakpoints
 • How to Set Bookmarks in Scripts
 • How to Determine and Modify Tag and Property Values
 • Executing Script Commands
Printing VBScripts
VBS Reference
 • Objects and Lists
 • Objects and Lists
 • Alarm object
 • Alarms object (list)
 • AlarmLogs Object
 • DataItem Object
 • DataLogs Object
 • Object (List)
 • HMIRuntime Object
 • Item Object
 • Layer Object
 • Layers Object (Listing)
 • Logging Object
 • ProcessValue Object
 • ProcessValues Object (List)
 • Project Object
 • ScreenItem Object
 • ScreenItems Object (List)
 • Screen Object
 • Screens Object (List)
 • SmartTags Object
 • Tag Object
 • Tags Object (List)
 • TagSet Object (List)
 • Object types of the ScreenItem object
 • Standard objects
 • Smart objects
 • Windows objects
 • Tube objects
 • Controls
 • Customized Object
 • Group
 • Properties
 • Methods
 • Error Messages from Database Area
Examples of VBScript
 • Examples in WinCC
 • Example: Accessing objects in Graphics Designer
 • Example: Defining the color of objects
 • Example: How to Configure Language Changes
 • Example: Deactivating Runtime
 • Example: Configuring change picture globally
 • Example: Configuring Change Picture Via Property
 • Example: Configuring diagnostics output via Trace
 • Example: Writing tag values
 • Example: How to Read Tag Values
 • Example: Writing Object Properties
 • Example: How to Start an Action on the Server (Logging Object)
 • Example: You connect or disconnect a database backup with VBS
 • Dynamization of Controls
 • General Examples
 • General examples for VBScript
 • Example: Configuring a Database Connection with VBS
 • Example: Using the MS Automation interface
 • Example: Starting an external application
Basic Principles of VBScript

 

توصیه مهم:

 • پیش نیاز آموزش برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها ، گذراندن دوره آموزشی پیاده سازی سیستم های مانتورینگ صنعتی و SCAD با WinCC شرکت زیمنس ، آشنایی و تسلط به دانش PLC در سطح پیشرفته و آشنایی با مباحث شبکه های صنعتی می باشد. به همین جهت به کلیه شما عزیزان توصیه میشود پس از گذراندن دوره آموزشی پیاده سازی سیستم های مانتورینگ صنعتی و SCAD با WinCC جهت ثبت نام در این دوره اقدام نمایند.

 

چنانچه در نصب نرم افزار نیاز به راهنمایی دارید هم اکنون آموزش گام به گام نصب نرم افزار WinCC زیمنس را مشاهده کنید.

WinCC یکی از نرم افزارهای قدرتمند تولید شده توسط شرکت زیمنس آلمان است که از آن به منظور پیاده سازی سیستم اسکادا و انجام مانیتورینگ صنعتی در اتاق های کنترل استفاده می شود، هدف از مانیتورینگ صنعتی به تصویر کشیدن وضعیت فرآيند تحت کنترل و ايجاد رابط گرافيكی مناسب جهت ارتباط کنترل شده بر پایه سطوح دسترسی با فرآيند ، صدور فرامین، لاگ کردن اطلاعات فرآیند و تغییر نقاط تنظیم (Set Point) توسط اپراتورهای سیستم کنترل است، این نرم افزار کلیه امکانات فوق را فراهم نموده و امکان اتصال به PLC های زیمنس و کلیه کنترلر ها و PLC هایی که از OPC پشتیبانی می کنند را دارد.

WinCCC SCADA

 • مدت زمان دوره :32 ساعت
 • سخنرانی0
 • آزمون ها0
 • درصد عبور70
 • حداکثر گرفتن مجدد3

دیگر اساتید

سوالات متداول

آیا می توانم فقط در این دوره ثبت نام کنم؟ من به کل تخصص علاقه مند نیستم؟

پیش نیاز این دوره آشنایی کامل با دانش PLC در سطح پیشرفته و گذراندن دوره آموزشی پیاده سازی سیستم های مانتورینگ صنعتی و SCADA با WinCC است و متقاضیان پس از گذراندن دوره های مذکور می توانند در این دوره آموزشی ثبت نام کنید.

چه کسانی می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند؟

کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایش های مختلف مهندسی برق ، مکانیک ، مکاترونیک و کامپیوتر، پس از گذراندن دوره های پیش نیاز می توانند در این دوره آموزشی شرکت کنند.

آیا داشتن دانش پیش زمینه ای یا گذراندن دوره ی پیش نیاز ضروری است؟

پیش نیاز این دوره آشنایی کامل با دانش PLC در سطح پیشرفته و گذراندن دوره آموزشی پیاده سازی سیستم های مانتورینگ صنعتی و SCADA با WinCC است و متقاضیان پس از گذراندن دوره های مذکور می توانند در این دوره آموزشی ثبت نام کنید.

بنابراین پس از گذراندن دوه های پیش نیاز PLC مقدماتی ، PLC پیشرفته و مانتورینگ صنعتی با WinCC می توانید در این دوره آموزشی شرکت کنید.

پس از این دوره باید در چه دوره آموزشی ثبت نام کنم؟

جهت تکمیل دانش فنی تا پیشنهاد اکید ما گذراندن دوره های زیر است:

 

– نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی و اتوماسیون با Eplan Electric P۸

– مانیتوریگ صنعتی و پیاده سازی سیستم های اسکادا با نرم افزار Citect HMI/SCADA

– شبکه های صنعتی

سرفصل دروس

برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VB Script، یک مهارت حرفه ای و ارزشمند در حوزه طراحی سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون صنعتی است. زمانی که WinCC در وضعیت Runtime قرار دارد ،بسیاری از عملکرد های پس زمینه ، مانند چاپ گزارش های روزانه ، مانیتور نمودن تگ های فرآیندی یا انجام محاسبات خاص تصویر ، با بکارگیری C Action ها یا و VB Script ها انجام می شوند. اجرای این Action ها توسط تریگر ها (Triggers) آغاز می شود.

دانلود player اختصاصی 0 /1

دانلود Player اختصاصی Control Sanat video player V4.50

ابتدا از این بخش Player اختصاصی Control Sanat video player V4.50 را دانلود نمایید تا بتوانبد فایل های دوره را توسط آن باز نمایید. سپس از طریق ایمیل پشتیبانی دوره اطلاعات کامل کد سفارش ، نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن همراه و ID کامپیوترتان را که در زمان باز کردن فایل های دوره نمایش داده میشود ارسال نمایید تا کد فعال سازی اخصاصی شما برایشتان ارسال گردد.

1 ریدینگ :
ریدینگ : دانلود Player اختصاصی Control Sanat video player V4.50
1:00 دقیقه

درس اول 0 /1

مبانی ، مفاهیم پایه و تعاریف در زبان های برنامه نویسی

در این درس با برخی تعاریف و مبانی پایه در زبان های برنامه نویسی نظیر برنامه نویسی سطح بالا ، برنامه نویسی سطح متوس و برنامه نویسی سطح پایین، برنامه نویسی شی گرا، مفهوم انتزاع(Abstraction)، برنامه های مفسری و Interpreter ، تاریخچه زبان C، مفهوم Script نویسی و C Script در WincC ، مهمترین کاربرد های زبان C در WinCC آشنا خواهید شد. همچنین دلیل استفاده از VSCode برای آموزش بخش اول و مبانی پایه برنامه نویسی C شرح داده خواهد شد.

1 ویدیو
ویدیو: مبانی پایه و تعاریف در زبان های برنامه نویسی
25:59 دقیقه

درس دوم 0 /1

نصب نرم افزار های VSCode و Extension های مورد نیاز و اضافه کردن MinGW و کامپایلر C و ++C

در این درس با مفاهیم IDE و Editor نصب نرم افزار های VSCode و Extension های مورد نیاز آن نظیر C/C++ Extension ، Code runner و ... ، اضافه کردن MinGW و کامپایلر C و ++C ، مفهوم Path در ویندوز و اضافه کردن کامپایلر C به Path آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: نصب نرم افزار های VSCode و Extension های مورد نیاز و اضافه کردن MinGW و کامپایلر C و ++C
50:29 دقیقه

درس سوم 0 /1

ساختار برنامه، مفهوم Header file، انواع داده ها، تعریف متغیر ها و مقدار دهی اولیه به آنها در زبان برنامه نویسی C

در این درس با ساختار برنامه، مفهوم Header file، انواع داده ها، تعریف متغیر ها و مقدار دهی اولیه به آنها در مبنا های مختلف 10، 8 و 16، تعریف مقادیر ثابت با استفاده از دستورات define و const در در زبان برنامه نویسی C آشنا خواهید شد. همچنین روش باز کردن تنظیمات theme و تغییر theme در VSCode و بیان خواهد شد.

1 ویدیو
ویدیو: ساختار برنامه، مفهوم Header file، انواع داده ها، تعریف متغیر ها و مقدار دهی اولیه به آنها در زبان برنامه نویسی C
50:19 دقیقه

درس چهارم 0 /1

بکارگیری دستور printf ، فرامین فرمت و فلگ های مورد استفاده در آن جهت نمایش پیام های مورد نظر یا نتایج محاسبات بر روی صفحه نمایش

در این درس با بکارگیری دستور printf ، فرامین فرمت و فلگ های مورد استفاده در آن جهت نمایش پیام های مورد نظر یا نتایج محاسبات بر روی صفحه نمایش آشنا خواهید شد. همچنین روش کامت گذاری در بین دستورات برنامه نویسی و بررسی ASCII کد ها و مشاهده کاراکتر معادل آنها شرح داده خواهید شد. جهت اشراف کامل به این درس لازم است مباحث این جلسه حداقل 4 الی 6 ساعت تمرین گردد و این تمرین ها تکرار شود.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستور printf ، فرامین فرمت و فلگ های مورد استفاده در در این دستور
1:03:55 ساعت

درس پنجم 0 /1

بکارگیری دستور scanf و فرامین کد فرمت آن ، دستورات getchar ، getche ، getch و putchar جهت دریافت مقدار از کاربر و نمایش آن

در این درس با بکارگیری دستور scanf و فرامین کد فرمت آن ، دستورات getchar ، getche ، getch و putchar جهت دریافت مقدار از کاربر و نمایش آنها بر روی صفحه ، همچنین قواعد و نکات تعریف متغیر از نوع استرینگ خواهید شد. علاوه بر آن تنظیمات مورد نیاز جهت امکان اجرای برنامه هایی که دارای دستورات ورودی هستند در VSCode شرح داده می شود. جهت اشراف کامل به این درس لازم است مباحث این جلسه حداقل 4 الی 6 ساعت تمرین گردد و این تمرین ها تکرار شود.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستور scanf و فرامین کد فرمت آن ، دستورات getchar ، getche ، getch و putchar
48:12 دقیقه

درس ششم 0 /1

استفاده از عملگر های محاسباتی و دستورات ریاضی، اولویت های اجرا و نکات مرتبط باآنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

در این درس با بکارگیری و استفاده از عملگر های محاسباتی، عملگر های محاسباتی انتساب و دستورات ریاضی، عملگر cast و انجام Casting ، اولویت های اجرا و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C آشنا خواهید شد. جهت اشراف کامل به این درس لازم است مباحث این جلسه حداقل 6 الی 10 ساعت تمرین گردد و این تمرین ها تکرار شود.

1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر های محاسباتی و دستورات ریاضی، اولویت های اجرا و نکات مرتبط باآنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
1:13:12 ساعت

درس هفتم 0 /1

استفاده از عملگر های مقایسه ای، اولویت های اجرا و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

در این درس با بکارگیری و استفاده از عملگر های مقایسه ای، اولویت های اجرا و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C آشنا خواهید شد. جهت اشراف کامل به این درس لازم است مباحث این جلسه حداقل 3 الی 6 ساعت تمرین گردد و این تمرین ها تکرار شود.

1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر های مقایسه ای، اولویت های اجرا و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
37:21 دقیقه

درس هشتم 0 /1

استفاده از عملگر های منطقی و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

در این درس با بکارگیری و استفاده از عملگر های منطقی و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C آشنا خواهید شد. جهت اشراف کامل به این درس لازم است مباحث این جلسه حداقل 3 الی 5 ساعت تمرین گردد و این تمرین ها تکرار شود.

1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر های منطقی و نکات مرتبط با آنها در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
36:41 دقیقه

درس نهم 0 /1

استفاده از عملگر شرطی ( : ? ) و عملگر کاما ( , ) در برنامه نویسی به زبان ANSI-C

در این درس با بکارگیری و استفاده از عملگر شرطی ( : ? ) و عملگر کاما ( , ) در برنامه نویسی به زبان ANSI-C آشنا خواهید شد. جهت اشراف کامل به این درس لازم است مباحث این جلسه حداقل 2 الی 3 ساعت تمرین گردد و این تمرین ها تکرار شود.

1 ویدیو
ویدیو: استفاده از عملگر شرطی ( : ? ) و عملگر کاما ( , ) در برنامه نویسی به زبان ANSI-C
20:36 دقیقه

درس دهم 0 /1

مبانی داینامیک سازی با C Action ها و معرفی انواع Function ، Action ،انواع تریگر و فعال سازی Action ها

در این درس با مبانی داینامیک سازی با C Action ها و معرفی انواع Function ، Action ،انواع تریگر و فعال سازی Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: مبانی داینامیک سازی با C Action ها و معرفی انواع Function ، Action ،انواع تریگر و فعال سازی Action ها
26:51 دقیقه

درس یازدهم 0 /1

معرفی Global Script Editor و Action Editor در محیط Graphic Designer و آشنایی با روش مشاهده و مدیریت Action های در حال اجرا و مشاهده نتایج آنها در زمان Run Time

در این درس با معرفی Global Script Editor و Action Editor در محیط Graphic Designer و روش مشاهده و مدیریت Action های در حال اجرا و مشاهده نتایج آنها در زمان Run Time آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: معرفی Global Script Editor و Action Editor در محیط Graphic Designer و آشنایی با روش مشاهده و مدیریت Action های در حال اجرا و مشاهده نتایج آنها در زمان Run Time
23:09 دقیقه

درس دوازدهم 0 /1

ایجاد C-Action در بخش Global Script و تنظیمات Trigger برای Action ها

در این درس با ایجاد C-Action در بخش Global Script و اصول ، قواعد و تنظیمات Trigger برای Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: ایجاد C-Action در بخش Global Script و تنظیمات Trigger های Acyclic , Cyclic و Tag Triggersبرای Action ها
45:03 دقیقه

درس سیزدهم 0 /1

بکارگیری دستورات شرطی if - else و پیاده سازی شرط های مورد نیاز در کنترل روال اجرای برنامه

در این درس با بکارگیری دستورات شرطی if - else و پیاده سازی شرط های مورد نیاز در کنترل روال اجرای برنامه آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات شرطی if – else و پیاده سازی شرط های مورد نیاز در کنترل روال اجرای برنامه
20:19 دقیقه

درس چهاردهم 0 /1

دستورات دسترسی به انواع تگ های فرآیندی در C-Action ها و خواندن و نوشتن مقادیر تگ ها

در این درس با دستورات دسترسی به انواع تگ های فرآیندی در C-Action ها و خواندن و نوشتن مقادیر تگ ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات دسترسی به انواع تگ های فرآیندی در C-Action ها و خواندن و نوشتن مقادیر تگ ها
34:24 دقیقه

درس پانزدهم 0 /1

تمرین - تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها با انتقال مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer

در این تمرین با چگونگی تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها با انتقال مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer توسط دستورات ذکر شده و نکات مرتبط با آن آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: تمرین – تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها با انتقال مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer
25:24 دقیقه

درس شانزدهم 0 /1

تمرین - تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها برمبنای تغییر مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer

در این تمرین با چگونگیتغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها برمبنای تغییر مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer توسط دستورات ذکر شده و نکات مرتبط با آن آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: تمرین – تغییر ویژگی های المان ها نظیر رنگ آنها برمبنای تغییر مقدار Tag توسط C Action ها در Graphic Designer
33:15 دقیقه

درس هفدهم 0 /1

ایجاد توابع اختصاصی پروژه در بخش Project Functions و بکارگیری آنها در سایر توابع و Global Script ها

در این درس با ایجاد توابع اختصاصی پروژه در بخش Project Functions و بکارگیری آنها در سایر توابع و Global Script ها ، بکار گیری دستور return و نکات مرتبط با آن آشنا خواهید شد. مباحث این جلسه نیاز به حداقل 10 الی 15 ساعت تمرین مداوم و پیوسته (در روزهای پشت سر هم) دارد.

1 ویدیو
ویدیو: ایجاد توابع اختصاصی پروژه در بخش Project Functions و بکارگیری آنها در سایر توابع و Global Script ها
41:01 دقیقه

درس هجدهم 0 /1

داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ و موقعیت آنها در Graphic Designer با بکار گیری C-Action ها

در این درس با داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ و موقعیت آنها در Graphic Designer با بکار گیری C-Action ها و نکات مرتبط با آن آشنا خواهید شد. مباحث این جلسه نیاز به حداقل 8 الی 12 ساعت تمرین مداوم و پیوسته (در روزهای پشت سر هم) دارد.

1 ویدیو
ویدیو: داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ و موقعیت آنها در Graphic Designer با بکار گیری C-Action ها
23:19 دقیقه

درس نوزدهم 0 /1

داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ آنها در Graphic Designer با بکار گیری دستورات ترکیبی if-else در C-Action ها

در این درس با داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ آنها در Graphic Designer با بکار گیری دستورات ترکیبی if-else در C-Action ها و نکات مرتبط با آن آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: داینامیک سازی و تغییر ویژگی های Object ها نظیر رنگ آنها در Graphic Designer با بکار گیری دستورات ترکیبی if-else در C-Action ها
36:35 دقیقه

درس بیستم 0 /1

معرفی تابع RGB و بکار گیری آن در داینامیک سازی با C-Action ها

در این درس به معرفی تابع RGB و بکار گیری آن در داینامیک سازی با C-Action ها خواهیم پرداخت و با نکات مرتبط با آن آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: معرفی تابع RGB و بکار گیری آن در داینامیک سازی با C-Action ها
11:03 دقیقه

درس بیست و یکم 0 /1

داینامیک سازی و تغییر ویژگی رنگ Object ها بصورت طیف رنگ پیوسته در Graphic Designer با بکار گیری تابع RGB

در این درس با داینامیک سازی و تغییر ویژگی رنگ Object ها بصورت طیف رنگ پیوسته در Graphic Designer با بکار گیری تابع RGB آن آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: داینامیک سازی و تغییر ویژگی رنگ Object ها بصورت طیف رنگ پیوسته در Graphic Designer با بکار گیری تابع RGB
19:11 دقیقه

درس بیست و دوم 0 /1

ایجاد حلقه تکرار با دستور while در برنامه نویسی C-Action ها

در این درس با ایجاد حلقه تکرار با دستور while در برنامه نویسی C-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: ایجاد حلقه تکرار با دستور while در برنامه نویسی C-Action ها
24:38 دقیقه

درس بیست و سوم 0 /1

حل تمرین تغییر موقعیت و ویژگی های Object ها با بکارگیری دستور while در C-Action ها در محیط Graphic Designer

در این درس تمرین تغییر موقعیت و ویژگی های Object ها با بکارگیری دستور while در C-Action ها در محیط Graphic Designer انجام شده و نکات تکمیلی بکار گیری دستور while بیان شده است.

1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین تغییر موقعیت و ویژگی های Object ها با بکارگیری دستور while در C-Action ها در محیط Graphic Designer
20:58 دقیقه

درس بیست و چهارم 0 /1

دستورات شرطی switch - case در برنامه نویسی C-Action ها

در این درس با دستورات شرطی switch - case در برنامه نویسی C-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستور شرطی switch – case در برنامه نویسی C-Action ها
18:42 دقیقه

درس بیست و پنجم 0 /1

استفاده از دستور شرطی switch - case جهت مدیریت صدور فرامین بیشتر در User Archive

در این درس با یم مثال کاربردی و به بیان ساده با استفاده از دستور شرطی switch - case جهت مدیریت صدور فرامین بیشتر در User Archive در برنامه نویسی C-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: استفاده از دستور شرطی switch – case جهت مدیریت صدور فرامین بیشتر در User Archive در برنامه نویسی C-Action ها
30:04 دقیقه

درس بیست و ششم 0 /1

ایجاد حلقه تکرار با دستور for در برنامه نویسی C-Action ها

در این درس با ایجاد حلقه تکرار با دستور for در برنامه نویسی C-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: ایجاد حلقه تکرار با دستور for در برنامه نویسی C-Action ها
30:44 دقیقه

درس بیست و هفتم 0 /1

بکارگیری دستور حلقه for جهت تغییر پیوسته ویژگی های Object ها در C Action های نوشته شده

در این درس با ذکر مثال با بکارگیری دستور حلقه for جهت تغییر پیوسته ویژگی های Object ها در C Action های نوشته شده آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستور حلقه for جهت تغییر پیوسته ویژگی های Object ها در C Action های نوشته شده
17:22 دقیقه

درس بیست و هشتم 0 /1

معرفی دستور break و کاربرد آن در C Action ها - حل تمرین پیاده سازی حرکت اجسام بر روی نوار نقاله

در این درس در بخش اول با دستور break و کاربرد آن در C Action ها آشنا خواهید شد و در ادامه آن در بخش دوم این درس تمرین پیاده سازی حرکت اجسام بر روی نوار نقاله حل می شود.

1 ویدیو
ویدیو: معرفی دستور break و کاربرد آن در C Action ها – حل تمرین پیاده سازی حرکت اجسام بر روی نوار نقاله
33:02 دقیقه

درس بیست نهم 0 /1

تعریف و استفاده از String ها در برنامه نویسی C Action ها و روش مقدار دهی جدید به آنها

در این درس با روش تعریف و استفاده از String ها در برنامه نویسی C Action ها و روش مقدار دهی جدید به آنها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: تعریف و استفاده از String ها در برنامه نویسی C Action ها و روش مقدار دهی جدید به آنها
14:21 دقیقه

درس سی ام 0 /1

معرفی دستور sprintf و تمرین مهم و کاربردی تغییر گروهی Tag ها

در این درس با دستور sprintf در برنامه نویسی C Action ها آشنا گشته و با حل مرین مهم و کاربردی تغییر گروهی Tag ها با کاربرد و نحوه استفاده از این دستور آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: معرفی دستور sprintf و تمرین مهم و کاربردی تغییر گروهی Tag ها
25:34 دقیقه

درس سی و یکم 0 /2

توابع استاندارد محاسبات ریاضی از کتابخانه math.h زیر مجموعه c_bib

در این درس با توابع استاندارد محاسبات ریاضی از کتابخانه math.h زیر مجموعه c_bib آشنا می شوید.

1 ویدیو , 1 ریدینگ :
ویدیو: توابع استاندارد محاسبات ریاضی از کتابخانه math.h از زیر مجموعه c_bib
51:46 دقیقه
ریدینگ : دانلود شرح و مثال توابع زیر مجموعه کتابخانه math.h از زیر گروه c_bib
دقیقه

درس سی و دوم 0 /1

تمرین مهم شماره 1 - بررسی شاخص فرآیند و آرشیو وذخیره سازی آن با بکارگیری دستورات C-Action

پس از حل این تمرین با بکارگیری دستوراتی که تاکنون آموزش دیده اید حل آن را به همراه فایل word حاوی شرح روال انجام تمرین از طریق ایمیل پشتیبانی برای استاد درس ارسال نمایید. مهلت ارسال 1 هفته است. در جلسه سی و سوم حل این تمرین برای شما بر روی سایت قرار می گیرد. حتما قبل اط مشاهده درس بعدی و حل تمرین تمرین این جلسه را با مرور دستورات و نکات جلسات قبلی انجام دهید و پس از آن حل تمرین را مشاهده نمایید.

1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین دوره ای شماره 1 : محاسبه، ثبت و آرشیو شاخص فرآیند توسط WinCC
--:-- دقیقه

درس سی و سوم 0 /1

حل تمرین مهم شماره 1 - بررسی شاخص فرآیند و آرشیو وذخیره سازی آن با بکارگیری دستورات C-Action

در این جلسه حل تمرین بررسی شاخص فرآیند و آرشیو وذخیره سازی آن با بکارگیری دستورات C-Action به شما ارایه می شود.

1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین دوره ای شماره 1 : محاسبه، ثبت و آرشیو شاخص فرآیند توسط WinCC
38:20 دقیقه

درس سی و چهارم 0 /1

دستورات زیر مجموعه ctype از زیر گروه Internal Functions

در این درس با توابع دستورات زیر مجموعه ctype از مجموعه c_bib زیر گروه Internal Functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات زیر مجموعه ctype از زیر گروه Internal Functions
50:06 دقیقه

درس سی و پنجم 0 /1

اشاره گر آدرس، Pointer ها و عملگرهای & و * در آدرس دهی Indirect

در این درس با اشاره گر آدرس، Pointer ها و عملگرهای & و * در آدرس دهی Indirect آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: اشاره گر آدرس، Pointer ها و عملگرهای & و * در آدرس دهی Indirect
37:14 دقیقه

درس سی و ششم 0 /1

معرفی LPCTSTR , lpszPictureName , lpszObjectName و کاربرد دستور SetPictureName در C-Action ها

در این درس با مفاهیم LPCTSTR , lpszPictureName , lpszObjectName و کاربرد دستور SetPictureName در C-Action ها آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: معرفی LPCTSTR , lpszPictureName , lpszObjectName و کاربرد دستور SetPictureName در C-Action ها
33:06 دقیقه

درس سی و هفتم 0 /1

تمرین مهم دوره ای شماره 2 - طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها

پس از حل این تمرین با بکارگیری دستوراتی که تاکنون آموزش دیده اید حل آن را به همراه فایل word حاوی شرح روال انجام تمرین از طریق ایمیل پشتیبانی برای استاد درس ارسال نمایید. مهلت ارسال 1 هفته است. حل تمرین در درس سی و نهم به شما ارایه خواهد شد.

1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین دوره ای شماره 2 – طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها
--:-- دقیقه

درس سی و هشتم 0 /1

پویا سازی و ایجاد متن های داینامیک با استفاده از C-Action ها

در این درس با مفاهیم پویا سازی و ایجاد متن های داینامیک با استفاده از C-Action ها آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: پویا سازی و ایجاد متن های داینامیک با استفاده از C-Action ها
45:07 دقیقه

درس سی و نهم 0 /1

حل تمرین مهم دوره ای شماره 2 - طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها

در این درس حل تمرین مهم دوره ای شماره 2 با عنوان طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها به شما ارایه خواهد شد.

1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین دوره ای شماره 2 – طراحی Faceplate تنظیمات PID برای 5 لوپ کنترلی با C-Action ها
1:26:34 ساعت

درس چهلم 0 /1

تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions - قسمت اول

در این درس با تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions – قسمت اول
40:21 دقیقه

درس چهل و یکم 0 /1

نکات مرتبط با تنظیمات Object ها هنگام تغییر ویژگی های آنها توسط C-Action ها، روش تست ساپورت دستور برای Object خاص مورد نظر و استفاده از Color Constant ها

در این درس با نکات مرتبط با تنظیمات Object ها هنگام تغییر ویژگی های آنها توسط C-Action ها، روش تست ساپورت دستور برای Object خاص مورد نظر و استفاده از Color Constant ها آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: نکات مرتبط با تنظیمات Object ها هنگام تغییر ویژگی های آنها توسط C-Action ها، روش تست ساپورت دستور برای Object خاص مورد نظر و استفاده از Color Constant ها
22:01 دقیقه

درس چهل و دوم 0 /1

تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions - قسمت دوم

در این درس با تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: تغییر رنگ ویژگی های مختلف آبجکت ها با بکارگیری دستورات بخش Internal functions – قسمت دوم
39:20 دقیقه

درس چهل و سوم 0 /1

بکارگیری دستورات Set i_o از بخش Internal functions

در این درس با بکارگیری دستورات Set i_o از بخش Internal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set i_o از بخش Internal functions
35:44 دقیقه

درس چهل و چهارم 0 /1

بکارگیری دستورات Set flash از بخش Internal functions

در این درس با بکارگیری دستورات Set flash از بخش Internal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set flash از بخش Internal functions
31:38 دقیقه

درس چهل و پنجم 0 /1

درس چهل و پنجم

در این درس با بکارگیری دستورات Get color از بخش Internal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Get color از بخش Internal functions
43:53 دقیقه

درس چهل و ششم 0 /1

بکارگیری دستورات Get flash و Get font از بخش Internal functions

در این درس با بکارگیری دستورات Get flash و Get font از بخشInternal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Get flash و Get font از بخش Internal functions
20:23 دقیقه

درس چهل و هفتم 0 /1

بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions - قسمت اول

در این درس با بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions - قسمت اول آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions – قسمت اول
48:01 دقیقه

درس چهل و هشتم 0 /1

بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions - قسمت دوم

در این درس با ادامه مباحث بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions آشنا می شوید.

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set Limits از بخش Internal functions – قسمت دوم
46:59 دقیقه

درس چهل و نهم 0 /1

تمرین های دوره ای شماره 3 و 4 - تغییر تنظیمات سیستم مانیتورینگ با تغییر محصول تولیدی

در این درس صورت تمرین های دوره ای شماره 3 و 4 با عنوان کلی تغییر تنظیمات سیستم مانیتورینگ با تغییر محصول تولیدی را دریافت نموده و پس از حل تمرین پاسخ آن را جهت بررسی توسط استاد درس به ایمیل پشتیبانی ارسال نمایید. مدت زمان تقریبی حل هر دو تمرین بر اساس برآورد مدرس 4 ساعت و بر اساس میانگین زمان اعلام شده توسط دانشجویان 8:45:00 برآورد می شود.

1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین های دوره ای شماره 3 و 4 – تغییر تنظیمات سیستم مانیتورینگ با تغییر محصول تولیدی
8:45:00 ساعت

درس پنجاهم 0 /1

بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions - قسمت اول

در این درس با بکارگیری برخی از دستورات Set miscs از بخش Internal functions آشنا خواهید شد. (قسمت اول)

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions – قسمت اول
26:12 دقیقه

درس پنجاه و یکم 0 /1

بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions - قسمت دوم

در این درس با ادامه مباحث بکارگیری برخی از دستورات Set miscs از بخش Internal functions آشنا خواهید شد. (قسمت دوم)

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions – قسمت دوم
18:55 دقیقه

درس پنجاه و دوم 0 /1

بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions - قسمت سوم

در این درس با ادامه مباحث بکارگیری برخی از دستورات Set miscs از بخش Internal functions آشنا خواهید شد. (قسمت سوم)

1 ویدیو
ویدیو: بکارگیری دستورات Set miscs از بخش Internal functions – قسمت سوم
14:14 دقیقه

درس پنجاه و سوم 0 /1

تمرین های دوره ای شماره 5 و شماره 6 - تغییر دسترسی به المان ها بر اساس شرایط و اختصاصی سازی ورود اطلاعات

در این درس صورت تمرین های دوره ای شماره 5 و 6 با عنوان کلی "تغییر دسترسی به المان ها بر اساس شرایط و اختصاصی سازی ورود اطلاعات" را دریافت نموده و پس از حل تمرین پاسخ آن را جهت بررسی توسط استاد درس به ایمیل پشتیبانی ارسال نمایید. مدت زمان تقریبی حل هر دو تمرین 4:45:00 برآورد می شود.

1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین های دوره ای شماره 5 و شماره 6 – تغییر دسترسی به المان ها بر اساس شرایط و اختصاصی سازی ورود اطلاعات
4:30:00 ساعت

درس پنجاه و چهارم 0 /1

دستورات بسیار مهم ، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها - قسمت اول شرح دستورات

در این درس با چند دستور بسیار مهم، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات بسیار مهم، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها – قسمت اول شرح دستورات
29:10 دقیقه

درس پنجاه و پنجم 0 /1

دستورات بسیار مهم ، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها - قسمت دوم حل مثال کاربردی

در این درس با ذکر یک مثال کاربردی با روش استفاده از دستورات جلسه قبل آشنا خواهید شد همچنین مبحث ایجاد tag structure از دوره WinCC در این جلسه یاد آوری می گردد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات بسیار مهم، چالشی و پرکاربرد در برنامه نویسی C-Action ها – قسمت دوم حل مثال کاربردی
45:31 دقیقه

درس پنجاه و ششم 0 /1

تمرین مهم دوره ای شماره 7

در این درس صورت تمرین دوره ای شماره 7 چهت آشنایی و تسلط بیشتر با دستورات مهم مطرح شده در درس قبل در اختیار شما قرار می گیرد. پس از حل تمرین پاسخ آن را جهت بررسی توسط استاد درس به ایمیل پشتیبانی ارسال نمایید. مدت زمان تقریبی حل هر دو تمرین 4:30:00 برآورد می شود.

1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین مهم دوره ای شماره 7 – مبحث بکارگیری C-Action ها در طراحی سیستم مانیتورینگ
4:30:00 ساعت

درس پنجاه و هفتم 0 /1

حل تمرین مهم دوره ای شماره 7 – مبحث بکارگیری C-Action ها در طراحی سیستم مانیتورینگ

در این درس حل تمرین دوره ای شماره 7 چهت آشنایی و تسلط بیشتر با دستورات مهم مطرح شده در دروس قبل در اختیار شما قرار می گیرد.

1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین مهم دوره ای شماره 7 – مبحث بکارگیری C-Action ها در طراحی سیستم مانیتورینگ
1:05:06 ساعت

بخش سوم

برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری VBScript ها

برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری VBScript ها

درس پنجاه و هشتم 0 /1

اصول و تعاریف پایه در برنامه نویسی حرفه ای سیستم های مانیتورینگ صنعتی با بکارگیری VBScript ها

در این درس با اصول و تعاریف پایه در برنامه نویسی حرفه ای سیستم های مانیتورینگ صنعتی با بکارگیری VBScript ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: اصول و تعاریف پایه در برنامه نویسی حرفه ای سیستم های مانیتورینگ صنعتی با بکارگیری VBScript ها
30:15 دقیقه

درس پنجاه و نهم 0 /1

انواع متغیر در زبان برنامه نویسی VBS و روش تعریف متغیرها در VBScript

در این درس با انواع متغیر در زبان برنامه نویسی VBS و روش تعریف متغیرها در VBScript آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: انواع متغیر در زبان برنامه نویسی VBS و روش تعریف متغیرها در VBScript، روش ایجاد VB Action و Procedure ها
37:13 دقیقه

درس شصتم 0 /1

دستورات دسترسی ، خواندن و نوشتن Tag ها و دسترسی به ویژگی های المان های داخل صفحه در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

در این درس با دستورات دسترسی ، خواندن و نوشتن Tag ها و دسترسی به ویژگی های المان های داخل صفحه در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات دسترسی ، خواندن و نوشتن Tag ها و دسترسی به ویژگی های المان های داخل صفحه در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
32:02 دقیقه

درس شصت و یکم 0 /1

نمایش پیام ها و اعداد در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور MsgBox

در این درس با روش نمایش پیام ها و اعداد در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور MsgBox آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: نمایش پیام ها و اعداد در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور MsgBox
25:02 دقیقه

درس شصت و دوم 0 /1

وارد نمودن ورودی توسط اپراتور در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور InputBox

در این درس با روش وارد نمودن ورودی توسط اپراتور در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور InputBox آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: وارد نمودن ورودی توسط اپراتور در زمان اجرای VBS-Action ها با بکارگیری دستور InputBox
27:48 دقیقه

درس شصت و سوم 0 /1

انواع عملگر های منطقی و محاسباتی در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

در این درس با انواع عملگر های منطقی و محاسباتی در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: انواع عملگر های منطقی و محاسباتی در VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
22:48 دقیقه

درس شصت و چهارم 0 /1

دستورات شرطی در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

در این درس با دستورات شرطی در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات شرطی در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
34:57 دقیقه

درس شصت و پنجم 0 /1

دستور چند شرطی Select case در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

در این درس با دستور چند شرطی Select case در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستور چند شرطی Select case در برنامه نویسی VBScript ها و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
26:20 دقیقه

درس شصت و ششم 0 /1

دستورات For....Next جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

در این درس با دستورات For....Next جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات For….Next جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
18:34 دقیقه

درس شصت و هفتم 0 /1

دستورات Do While/Until ... Loop جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها

در این درس با دستورات Do While/Until ... Loop جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستورات Do While/Until … Loop جهت ایجاد حلقه تکرار در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها
29:42 دقیقه

درس شصت و هشتم 0 /1

تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها

در این درس شرح تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها در اختیار شما قرار میگیرد.

1 ریدینگ :
ریدینگ : تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها
2:00:00 ساعت

درس شصت و نهم 0 /1

حل تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها

در این درس حل تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها در اختیار شما قرار میگیرد.

1 ویدیو
ویدیو: حل تمرین کاربردی بکارگیری دستورات حلقه تکرار در VBScript ها
15:03 دقیقه

درس هفتادم 0 /1

مروری بر دستورات دسترسی به یک Object و ویژگی های آن در VBS-Action ها در زمان RunTime

در این درس مروری بر دستورات دسترسی به یک Object و ویژگی های آن در VBS-Action ها در زمان RunTime خواهیم داشت. (این درس آماده گشته و پس از رمزگذاری طی 24 ساعت آینده در اختیار شما قرار میگیرد)

1 ویدیو
ویدیو: مروری بر دستورات دسترسی به یک Object و ویژگی های آن در VBS-Action ها در زمان Runtime
21:56 دقیقه

درس هفتاد و یکم 0 /1

دستور حلقه تکرار For Each ... Next جهت بررسی و انجام یک یا چند عملیات مشخص بر روی اعضای مختلف یک مجموعه

در این درس با دستور حلقه تکرار For Each ... Next جهت بررسی و انجام یک یا چند عملیات مشخص بر روی اعضای مختلف یک مجموعه در برنامه نویسی VBScript و بکارگیری آنها در VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: دستور حلقه تکرار For Each … Next جهت بررسی و انجام یک یا چند عملیات مشخص بر روی اعضای مختلف یک مجموعه
30:25 دقیقه

درس هفتاد و دوم 0 /1

نمایش پیام های Customize شده در پنجره GSC Diagnostics با بکارگیری متدها در برنامه نویسی VBScript

در این درس با نمایش پیام های Customize شده در پنجره GSC Diagnostics با بکارگیری متدها در برنامه نویسی VBScript آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: نمایش پیام های Customize شده در پنجره GSC Diagnostics با بکارگیری متدها در برنامه نویسی VBScript
18:48 دقیقه

بخش چهارم

مباحث تکمیلی برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C-Action ها و VBScript ها

مباحث تکمیلی برنامه نویسی پیشرفته سیستم های مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C-Action ها و VBScript ها

درس هفتاد و سوم 0 /1

جلوگیری از توقف اجرای VBScript ها در اثر بروز خطا و مدیریت خطای رخ داده در اجرای دستورات

در این درس با جلوگیری از توقف اجرای VBScript ها در اثر بروز خطا و مدیریت خطای رخ داده در اجرای دستورات در برنامه نویسی VBScript و طراحی VBS-Action ها آشنا خواهید شد.

1 ویدیو
ویدیو: جلوگیری از توقف اجرای VBScript ها در اثر بروز خطا و مدیریت خطای رخ داده در اجرای دستورات
26:22 دقیقه

درس هفتاد و چهارم 0 /1

پیاده سازی C-Action ها و VBScript ها در TIA Portal WinCC Professional و TIA Portal WinCC Advanced

در این درس با پیاده سازی C-Action ها و VBScript ها در TIA Portal WinCC Professional و TIA Portal WinCC Advanced آشنا خواهید شد. (این درس در حال آماده سازی است و طی روزهای آتی بر روی سایت قرار می گیرد)

1 ویدیو
ویدیو: پیاده سازی C-Action ها و VBScript ها در TIA Portal WinCC Professional و TIA Portal WinCC Advanced
#:# دقیقه

ایمیل پشتیبانی 0 /1

ایمیل پشتیبانی دوره

هر چند کلیه مباحث بصورت کامل در قالب دروس این دوره مطرح شده است ولی در صورتیکه پس از پایان دوره (یا در بین جلسات تا قبل از تکمیل بارگزاری دوره) نیاز به راهنمایی داشتید می توانید سوالات خود را با فرمتی که در این بخش مشخص شده است برای استاد کلاس ارسال نمایید. جهت مشاهده آدرس ایمیل ، ریدینگ زیر را مطالعه نمایید.

1 ریدینگ :
ریدینگ : ایمیل پشتیبانی دانشجویان دوره آموزش آنلاین برنامه نویسی پیشرفته مانیتورینگ صنعتی WinCC با بکارگیری C Action ها و VBScript
دقیقه

نقد و بررسی

البته ما در اولین گام برای ایجاد تجربیات کاربر فوق العاده شروع می کنیم: درک آنچه مردم انجام می دهند، فکر می کنند، می گویند، و احساس می کنند. در این ماژول شما یاد خواهید گرفت که در طول یادگیری چگونه یک ذهن باز داشته باشید.

0 دارای امتیاز 0 از 0 امتیازات

5ستاره ها 0

4ستاره ها 0

3ستاره ها 0

2ستاره ها 0

1ستاره ها 0

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور