فراخوان دعوت به همکاری مدرسان دوره های تخصصی

با توجه به سیاست های آموزشگاه در جهت ارتقا دانش مهندسی در بین دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف کشور بدین وسیله از کلیه مهندسان با سابقه کار برجسته و دارای مهارت در تکنولوژی های روزِ شاخه های مهندسی برق ، مکانیک ، عمران و معماری دارای توانایی تدریس دوره های تخصصی دعوت به همکاری می نماییم. بدین منظور ضمن مطالعه شرایط عمومی همکاری نسبت به تکمیل فرم درخواست همکاری و ارسال رزومه کامل عکس دار خود از طریق لینک زیر اقدام نمایید

مهلت تکمیل فرم و ثبت درخواست 10 اردیبهشت ماه 98 می باشد.

 

شرایط عمومی و اختصاصی اولیه همکاری با مدرسان

1-  داشتن سابقه کار مناسب و کافی ، مرتبط با موضوع آموزش

2- داشتن توانایی تدریس دوره های تخصصی و تکنولوژی روز

3- داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع تدریس (حداقل لیسانس)

4- عدم سو پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها

5- دارای کلیه شرایط و مقررات اختصاصی مدرسان آموزشگاه های فنی و حرفه ای

6- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای آقایان

 

مراحل همکاری

1- تکمیل فرم ثبت در خواست همکاری و ارسال رزومه کامل عکس دار و فایل نمونه پرزنتیشن و طرح درس

2- قبولی در آزمون و مصاحبه تخصصی 

3- قبولی در مصاحبه عمومی

 

 

تذکر:

ارسال اطلاعات و تکمیل فرم درخواست هیچگونه الزامی برای این مرکز در خصوص استخدام متقاضی ندارد و لازم به ذکر است قرارداد همکاری با پذیرش شدگان بصورت قراداد پیمانی کار معین - مدت معین  و مطابق با قراردادهای تعیین شده توسط سازمان فنی و حرفه ای خواهد بود.

 


 

 لیست دوره های زیر شاخه مهندسی برق قدرت 

 

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

پیش نیاز

          ملاحظات         

1

TPDE00

اصول طراحی مدارات رله تکنیک (نقشه کشی و نقشه خوانی برق صنعتی)

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

2

TPDE01

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLAN Electric P8

38

TPDE00

preregistration key2

3

TPDC01

Eplan eCabinet

24

TPDE01

preregistration key2

4

TPDC02

Eplan Propanel

24

TPDE01

preregistration key2

5

TMDF01

Eplan Fluids

24

TMP01

preregistration key2

6

TPDE02

طراحی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار AutoCAD Electrical 2015

48

TPDE00

preregistration key2

7

TPDE03

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E3SERIES

36

TPDE00

preregistration key2

8

TPA01

ETAP Power Station (مقدماتی)

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

9

TPA02

ETAP Power Station (پیشرفته)

24

TPA01

preregistration key2

10

TPA03

شبیه سازی شبکه های توزیع با نرم افزار CYME CYMDIST

36

دانش مهندسی برق

preregistration key2

11

TPA04

نرم افزار CYME PSAF

33

دانش مهندسی برق

preregistration key2

12

TPA05

کار با نرم افزار PLS-POLE

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

13

TPA06

کار با نرم افزار PLS-CADD

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

14

TPA07

Power Factory DigSILENT (مقدماتی)

36

دانش مهندسی برق

preregistration key2

15

TPA08

Power Factory DigSILENT (پیشرفته)

24

TPA08

preregistration key2

16

TPA09

تحلیل و شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم افزار NEPLAN(I)

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

17

TPA10

آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم افزار NEPLAN(II)

24

TPA09

preregistration key2

18

TPA11

آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم افزار EASY-POWER

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

19

TPA12

آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم افزار PSSE (1)

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

20

TPA13

آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم افزارPSSE (2)

24

TPA12

preregistration key2

21

TPA14

آنالیز و شبیه سازی سیستم های قدرت با نرم افزار PSIM

36

دانش مهندسی برق

preregistration key2

22

TPA15

کار با نرم افزار PSIM

36

دانش مهندسی برق

preregistration key2

23

TPMA00

کارور MATLAB

30

رشته‌های‌فنی‌مهندسی

preregistration key2

24

TPMD01

شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی DSEM (MATLAB) مقدماتی

24

TPMA00

preregistration key2

25

TPMD02

شبیه سازی دینامیکی ماشین های الکتریکی DSEM (MATLAB) پیشرفته

24

TPMD01

preregistration key2

26

TPMS01

کار با نرم افزارSim Power System (MATLAB)

24

TPMA00

preregistration key2

27

TPDL01

طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی الکتریکی

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

28

TPDP01

طراحی سیستم های کنترل و اندازه گیری پست ها

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

29

TPDD01

طراحی و توسعه شبکه های توزیع

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

30

TPDL02

طراح آرایش خطوط و دکل های کمپکت انتقال نیرو

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

31

TPSL01

نظارت بر شبکه های هوایی توزیع برق

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

32

TPDS01

تعیین هادی ها و طراحی مکانیکی در پست های فشار قوی با تجهیزات رو باز

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

33

TPAM01

تحلیل بازار برق

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

34

TPA16

کار با نرم افزار Power World Elementary

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

35

TPA17

کار با نرم افزار Advanced Power World

24

TPA15

preregistration key2

36

TPA18

کار با نرم افزار Elementary PSCAD

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

37

TPA19

کار با نرم افزار PSCAD پیشرفته

24

TPA17

preregistration key2

38

TPA20

شبیه سازی پاسخ گذرا در سیستم های قدرت با نرم افزار EMTDC

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

39

TPC01

کار با نرم افزار Electrical Calculations

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

40

TPA21

کار با نرم افزار EMDL (آزمایشگاه مدار های الکتریکی ، ماشین های الکتریکی و درایوها)

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

41

TPLD01

طراحی سیستم روشنایی اماکن

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

42

TPLD02

طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزار Dialux

25

TPLD01

preregistration key2

43

TPLD03

طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area

28

TPLD01

preregistration key2

44

TPLD04

طراحی روشنایی معابر با نرم افزار Calculux Road

27

TPLD01

preregistration key2

45

TBMS01

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 1 مقدماتی

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

46

TBMS02

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 1 پیشرفته

24

TBMS01

preregistration key2

47

TBMS03

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 2 مقدماتی

24

TBMS02

preregistration key2

48

TBMS04

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 2 پیشرفته

24

TBMS03

preregistration key2

49

TPPE01

طراحی سیستم های اتصال زمین (طراحی ارتینگ)

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

50

TPPE02

نصب سیستم های اتصال زمین حفاظتی (اجرای ارتینگ)

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

51

TPPE03

طراحی سیستم زمین با CYMGRD

24

TPPE01

preregistration key2

52

TPSEM01

شبیه سازی سیستم های الکترومکانیکی با نرم افزار ESS

35

دانش مهندسی برق

preregistration key2

53

TPA22

آنالیز و شبیه سازی شبکه های توزیع با نرم افزار DESS

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

54

TPA23

کار با نرم افزار SAPS

46

TPA06

preregistration key2

55

TPA24

کار با نرم افزار TOWER

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

56

TPA25

محاسبه و رسم نمودارهای قدرت با نرم افزار TLDetails

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

57

TPA26

کار با نرم افزار SPEEDOMETER

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

58

TAR01

کار با رله های برنامه پذیر

24

TPDE00

preregistration key2

59

TAPSS01

کار با نرم افزار های برق

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

60

TMP01

کنترل مدارهای پنوماتیک

24

مهندسی برق/مکانیک

preregistration key2

61

TPPM01

بهینه سازی مصرف انرژی واصول طراحی بانک خازنی (خازن گذاری )

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

62

TPDR01

اصول انتخاب کلید و رله گذاری

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

63

TPE01

طراحی و شبیه سازی آسانسور با نرم افزار LIFT DESIGNER

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

64

TEL01

بکارگیری زبان فنی در برق

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

 

 *


 لیست دوره های زیر شاخه اتوماسیون صنعتی

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

پیش نیاز

         ملاحظات         

1

TASP2M

کارور PLC درجه یک

272

TASP1M

preregistration key2

2

TASP1M

کارور PLC درجه دو

272

دانش مهندسی برق

preregistration key2

3

TAL01

SEIMENS Mini PLC LOGO!

24

TPDE00

preregistration key2

4

TASP00

SIEMENS PLC Step7 S7-200

24

TPDE00

preregistration key2

5

TASP01

 SIEMENS PLC Step7 S7-300 & S7-400 (I) سطح مقدماتی

48

TPDE00

preregistration key2

6

TASP02

SIEMENS PLC Step7 S7-300 & S7-400 (II) سطح پیشرفته

48

TASP01

preregistration key2

7

TASP03

SIEMENS PLC Step7 S7-1200

36

TPDE00

preregistration key2

8

TASP04

 SIEMENS PLC Step7   S7-1500   (I)  سطح مقدماتی

36

TPDE00

preregistration key2

9

TASP05

SIEMENS PLC Step7   S7-1500   (II) سطح پیشرفته

36

TASP04

preregistration key2

10

TAIN01

شبکه صنعتی ProfiBUS

24

TASP02

preregistration key2

11

TAIN02

شبکه صنعتی ModBUS

24

TASP02

preregistration key2

12

TAIN03

شبکه صنعتی Industrial Ethernet

24

TASP02

preregistration key2

13

TAIN04

دوره جامع شبکه های صنعتی (ProfiBUS,ModBUS,IE,ASI,CAN,…)

60

TASP02

preregistration key2

14

TASP06

برنامه ریزی PLC با نرم افزار CFCS7

24

TASP02

preregistration key2

15

TASP07

برنامه نویسی PLC بانرم افزار Graph

24

TASP02

preregistration key2

16

TASP08

برنامه نویسی PLC به زبان SCL

24

TASP02

preregistration key2

17

TAMW01

مانیتورینگ صنعتی WinCC مقدماتی

24

TASP02

preregistration key2

18

TAMW02

مانیتورینگ صنعتی WinCC پیشرفته

24

TAMW01

preregistration key2

19

TAMW03

HMIمانیتورینگ صنعتی WinCC Flexible

24

TASP02

preregistration key2

20

TAMH01

مانیتورینگ صنعتی با HMI

24

TASP02

preregistration key2

21

TAMC01

مانیتورینگ صنعتی Citect SCADAمقدماتی

24

TASP02

preregistration key2

22

TAMC02

مانیتورینگ صنعتی Citect SCADAپیشرفته

24

TASP02

preregistration key2

23

TAMC03

دوره جامعCITECT HMI/SCADA

60

TASP02

preregistration key2

24

TAMP01

کنترل و مانیتورینگ صنعتی با نرم افزار Proficy HMI/SCADA مقدماتی

24

TASP02

preregistration key2

25

TAMP02

کنترل و مانیتورینگ صنعتی با نرم افزار Proficy HMI/SCADA پیشرفته

24

TASP02

preregistration key2

26

TAI01

ابزاردقیق مقدماتی   Instrument (I)

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

27

TAI02

ابزاردقیق پیشرفته   Instrument (II)

24

TAI01

preregistration key2

28

TAIS01

بکارگیری سنسورها

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

29

TASZ01

Schneider Electric Mini PLC Zelio

24

TPDE00

preregistration key2

30

TAST02

Schneider Electric Twido PLC

24

TPDE00

preregistration key2

31

TASM01

Schneider Electric M340 PLC (I)

24

TPDE00

preregistration key2

32

TASM02

Schneider Electric M340 PLC (II)

24

TASM01

preregistration key2

33

TAOZ01

Omron ZEN Mini PLC

24

TPDE00

preregistration key2

34

TAOC01

Omron PLC CX-Programmer (I)

24

TPDE00

preregistration key2

35

TAOC02

Omron PLC CX-Programmer (II)

24

TAOC01

preregistration key2

36

TAML01

LabVIEW (I)

24

مهندسی پزشکی/ برق

preregistration key2

37

TAML02

LabVIEW (II)

24

TAML01

preregistration key2

38

TDSM01

درایوهای کنترل دور زیمنس MicroMaster MM4xx

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

39

TDSA01

درایوهای کنترل دور اشنایدرالکتریکAltivar ATV61 -ATV71

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

40

TDAL01

کار با درایوهای صنعتی (DRIVE + Soft SIEMENS, ABB, Omron)

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

41

TDAS01

درایوهای Servo و Servo Motor ها

24

ترجیحاً TASP02

preregistration key2

42

TAS01

کارور Automation Studio (هیدرولیک و پنوماتیک)

24

TMP01

preregistration key2

43

TAS02

کارور Automation Studio (اتوماسیون و کنترل سیستمهای الکتریکی)

24

TASP01

preregistration key2

44

TPDE00

اصول طراحی مدارات رله تکنیک (نقشه کشی و نقشه خوانی برق صنعتی)

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

45

TPDE01

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLAN Electric P8

38

TPDE00

preregistration key2

46

TPDC01

Eplan eCabinet

24

TPDE01

preregistration key2

47

TPDC02

Eplan Propanel

24

TPDE01

preregistration key2

48

TMDF01

Eplan Fluids

24

TMP01

preregistration key2

49

TPDE02

طراحی تاسیسات الکتریکی با نرم افزار AutoCAD Electrical 2015

48

TPDE00

preregistration key2

50

TPDE03

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E3SERIES

36

TPDE00

preregistration key2

 


  لیست دوره های زیر شاخه مهندسی الکترونیک

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

پیش نیاز

         ملاحضات         

1

TEM01

طراح وتحلیل گر مدارات میکروکنترلر خانواده AVR

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

2

TEM02

طراح وتحلیل گر مدارات میکروکنترلر خانواده ARM

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

3

TEM03

طراح وتحلیل گر مدارات میکروکنترلر خانواده PIC

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

4

TEM04

طراحی تابلوهای روان

24

TEM01

preregistration key2

5

TPMA00

کارور MATLAB

30

رشته‌های‌فنی‌مهندسی

preregistration key2

6

TPA15

کار با نرم افزار PSIM

36

دانش مهندسی برق

preregistration key2

7

TEPS01

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک با PSPICE

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

8

TEHS01

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک با HSPICE

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

9

TEOC01

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک با ORCAD

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

10

TEAS01

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیک فرکانس بالا با ADS

30

دانش مهندسی برق

preregistration key2

11

TEAD01

طراحی نقشه های PCB با Altium Designer

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

12

TPLD01

طراحی سیستم روشنایی اماکن

40

دانش مهندسی برق

preregistration key2

13

TPLD02

طراحی و شبیه سازی روشنایی مکان های باز و بسته با نرم افزار Dialux

25

TPLD01

preregistration key2

14

TPLD03

طراحی روشنایی فضای باز با نرم افزار Calculux Area

28

TPLD01

preregistration key2

15

TPLD04

طراحی روشنایی معابر با نرم افزار Calculux Road

27

TPLD01

preregistration key2

16

TBMS01

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 1 مقدماتی BMS

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

17

TBMS02

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 1 پیشرفته BMS

24

TBMS01

preregistration key2

18

TBMS03

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 2 مقدماتی BMS

24

TBMS02

preregistration key2

19

TBMS04

طراحی سیستم های هوشمند ساختمان 2 پیشرفته BMS

24

TBMS03

preregistration key2

20

TAPSS01

کار با نرم افزار های برق

24

دانش مهندسی برق

preregistration key2

21

TEL01

بکارگیری زبان فنی در برق

60

دانش مهندسی برق

preregistration key2

 


 لیست دوره های زیر شاخه مهندسی مکانیک

 

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

پیش نیاز

ملاحضات

1

TMCA02

تحلیل گر CATIA ADVANCE

40

TMCA01

preregistration key2

2

TMCD01

نقشه کشی و طراحی صنعتی با CATIA

40

مهندسی مکانیک

preregistration key2

3

TMMC01

کارور Master CAM

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

4

TMPM01

ماشین کاری توسط نرم افزار Power Mill

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

5

TMCA01

کارور CATIA

60

مهندسی مکانیک

preregistration key2

6

TMCA03

طراحی سطوح پیچیده در محیط CAD/CAM2-CATIA

24

TMCA01

preregistration key2

7

TMCA04

فرزکاری و تراشکاری در محیط CAD/CAM3-CATIA

24

TMCA01

preregistration key2

8

TMCA05

ماشین کاری پیشرفته در CAD/CAM4-CATIA

24

TMCA01

preregistration key2

9

TMCA06

طراحی در نرم افزار CAD/CAM5-Power SHAP

24

TMCA01

preregistration key2

10

TMCA07

CAD/CAM7(TOP CAM)

24

TMCA01

preregistration key2

11

TMCA08

ماشین کاری توسط نرم افزار CAD/CAM8- Master CAM

24

TMCA01

preregistration key2

12

TMMF01

طراحی و تحلیل مدل های تزریق پلاستیک با نرم افزار Mold flow

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

13

TMSW01

کارور Solid Work

40

مهندسی مکانیک

preregistration key2

14

TMSW02

طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با Solid Work     (مقدماتی)

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

15

TMSW03

طراحی و مدل سازی پیشرفته با Solid Work   (پیشرفته)

24

TMSW02

preregistration key2

16

TMMD01

طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با Mechanical Desktop (مقدماتی)

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

17

TMMD02

طراحی و محاسبات قطعات پیشرفته با Mechanical Desktop(پیشرفته)

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

18

TMIN01

طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با Inventor

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

19

TMIN02

طراحی و مدلسازی پیشرفته با Inventor

24

TMIN01

preregistration key2

20

TMAI01

طراحی و مدلسازی با Autodesk Inventor

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

21

TMAN01

طراحی و تحلیل مدل ها با روش اجرا محدود به وسیله ANSYS مقدماتی

24

مهندسی مکانیک

preregistration key2

22

TMAN02

طراحی و تحلیل مدل ها با روش اجرا محدود به وسیله ANSYS پیشرفته

24

TMAN01

preregistration key2

 


 لیست دوره های زیر شاخه مهندسی عمران و معماری

ردیف

کد دوره

عنوان دوره

ساعت

پیش نیاز

ملاحضات

1

TCCS01

تحلیل و طراحی پی با نرم افزارSafe درجه 1

24

مهندسی عمران

preregistration key2

2

TCCS02

طراح و آنالیز سازه با نرم افزار SAP درجه 1

24

مهندسی عمران

preregistration key2

3

TCCE01

تحلیل گر و طراح سازه های سه بعدی با نرم افزار ETABS

40

مهندسی عمران

preregistration key2

4

TMPM01

طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESIG-AND

16

مهندسی معماری

preregistration key2

5

TCADM01

طراح معماری با نرم افزار 3DMAX

24

مهندسی معماری

preregistration key2

6

TCADM02

مرمتگر و احیا و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار 3D Studio MAX

24

TCADM01

preregistration key2

7

TCMVR01

نورپردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V-Ray

24

TCADM01

preregistration key2

8

TCMRD01

طراحی پروژه های ساختمانی بصورت سه بعدی و دوبعدی با Rhinoceros 3D

24

مهندسی معماری

preregistration key2

9

TCAID01

دوره جامع طراحی معماری داخلی

272

مهندسی معماری

preregistration key2

10

TCAIPP01

Post Production با پلاگین های نرم افزار Photoshop و 3DMax

24

مهندسی معماری

preregistration key2

11

TCADA01

دوره جامع Autocad دوبعدی

24

مهندسی معماری

preregistration key2

12

TCADA02

دوره جامع Autocadسه بعدی

16

مهندسی معماری

preregistration key2

13

TCARA01

طراحي نقشه هاي ساختماني با نرم افزار Revit Architecture

24

مهندسی معماری

preregistration key2

14

TCAGS01

طراحی دکوراسیون داخلی وخارجی بصورت سه بعدی با Google Sketch up

24

مهندسی معماری

preregistration key2

 

مهندسی مکانیک

01 ارديبهشت 1395
منتشرشده در training

اطلاعات مربوط به دوره های مهندسی مکانیک را در این بخش دنبال کنید.

آدرس

آدرس:
اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ابتدای خیابان شیخ مفید
تلفن:
36639122 - 36639522 (031)
فکس:
36642104 (031)
وب سایت:
www.csieee.com
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره ما

مجتمع آموزشی کنترل صنعت با هدف ارتقا دانش مهندسی در بین دانشجویان و مهندسان فارغ التحصیل گرایش های مختلف مهندسی برق در سال 1389 با مجوز رسمی از وزارت کار رفاه و تعاون ( سازمان فنی و حرفه ای کل کشور) و با بهره گیری از برجسته ترین مهندسان شاغل در صنایع مختلف کشور که دارای سوابق درخشان کاری و سابقه تدریس گسترده هستند از شرکت اصلی و پس از 10 سال فعالیت درخشان در صنعت کشور و با دو دپارتمان مستقل آموزشی مهندسی قدرت و اتوماسیون صنعتی منشعب گردید. در سال 1393 جهت رفع نیاز سایر رشته های مهندسی و ارائه دانش فنی روز به سایر گروه ها  دپارتمان های مهندسی مکانیک ، مهندسی عمران و مهندسی معماری در این مرکز راه اندازی گردید. در حال حاضر این مرکز با برخورداری از پیشرقته ترین امکانات آماده ارائه دوره های تخصصی منطبق بر تکنولوژی روز دانیا به کلیه دانشحویان ، مهندسان و شرکت ها می باشد

شبکه های اجتماعی